Visum en reisdocumenten

Reisdocumenten

 

Paspoort en visa

Om naar het buitenland te kunnen reizen, hebt u officiële reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen en regio's volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

Is je paspoort geldig voor je hele verblijf? Beschik je over de nodige visa? Je luchtvaartmaatschappij zal dit nakijken bij het inchecken en mag je niet aan boord toelaten indien je papieren niet in orde zijn.

 • Aangezien het een paar dagen kan duren om een visum te verkrijgen, onderneem je best ruim op tijd de nodige stappen. Je luchtvaartmaatschappij of AVD Travel kan je hieromtrent inlichtingen verstrekken.
 • Vergeet niet dat ook kinderen moeten beschikken over de nodige identiteitspapieren.
 • Meer informatie vindt u op de website van Buitenlandse Zaken.

 
Verplichte internet-procedure voor reizen naar de VS : ESTA

(Electronic System for Travel Authorization)

Passagiers naar de VS die genieten van het Visa Waiver Program, moeten wel beschikken over een geldig paspoort maar zijn in principe vrijgesteld van visumplicht. Die Visa Waiver procedure geldt voor inwoners van de meeste Europese landen, waaronder België en buurlanden Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Waar deze passagiers in het verleden verzocht werden een Visa Waiver document in te vullen bij hun aankomst in de VS of aan boord tijdens hun vlucht naar de VS, geldt sedert begin 2009 een nieuwe verplichte elektronische procedure die verloopt via internet.

 1. Passagiers moeten zich elektronisch inschrijven op de ESTA-website van de Amerikaanse overheid. Dit moet vooraf gebeuren en is een strikte voorwaarde om te kunnen reizen naar de VS.

 2. Indien een reisaanvraag wordt geweigerd (wat gebeurt voor ongeveer 1% van de Belgische reizigers) en de passagier toch naar de VS wenst te reizen, zal hij/zij verzocht worden een visum aan te vragen bij de Amerikaanse Ambassade .

Het is steeds aanbevolen om deze ESTA-aanvraag te verzorgen enkele dagen voor de vertrekdatum. Op die manier beschik je meteen over voldoende tijd om nog een visum aan te vragen indien dat nodig zou blijken. 

Meer info:
Inschrijvingen:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Amerikaanse ambassade in Belgie:http://belgium.usembassy.gov/
Amerikaanse douanediensten:http://www.cbp.gov/
Bureau of Consular Affairs:http://www.travel.state.gov/

 

Kopieën van documenten

Het is aangewezen fotokopieën van alle reisdocumenten en de gegevens met betrekking tot reischeques, voorschriften, enz. afzonderlijk te bewaren. Ook een stel extra pasfoto's kan nuttig blijken.


Pasfoto's

Cabines voor pasfoto's zijn beschikbaar in de vertrekhal van Brussels Airport, in de aankomsthal en op de Promenade (4de verdieping).

Medische attesten & voorschriften

Het is mogelijk dat attesten van inenting en vaccinatie vereist zijn voor je reis. Vraag inlichtingen bij je luchtvaartmaatschappij of reisbureau. Het spreekt vanzelf dat dit alles vooraf moet gebeuren.

Zorg ervoor dat je over een voldoende voorraad van voorgeschreven geneesmiddelen beschikt en dat je een kopie van dat voorschrift bij hebt. Neem geneesmiddelen en kopieën altijd mee in je handbagage. Brussels Airport beschikt ook over een eigen apotheek.

Zwangerschap
Doorgaans laten luchtvaartmaatschappijen zwangere passagiers niet meevliegen na de 36ste week van de zwangerschap. Na de 28ste week moeten zij een doktersattest kunnen voorleggen.

Tips Federale Politie

 • Voor meer nuttige informatie omtrent identiteitskaarten, paspoorten, visa, enz. kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be .
 • Indien mocht blijken dat jouw documenten verloren gingen of gestolen werden op de luchthaven, ga dan onmiddellijk daarvan aangifte doen bij de federale politie op de luchthaven.

Algemeen

 • maak kopieën van uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs en tickets en bewaar deze apart van de originelen. Hou uw documenten ook goed in het oog. Voorkomen is immers beter dan genezen en het aanvragen van vervangende documenten kost vaak ongelofelijk veel tijd en moeite, de kosten buiten beschouwing gelaten.
 • neem contactgegevens mee van uw bank, zodat u bankkaart of creditcard kunt blokkeren als dat nodig is.
 • check minstens zes weken voor vertrek welke vaccinaties verplicht zijn of aangeraden worden voor uw bestemming. Meer gedetailleerde toelichting krijgt u bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en vindt u ook in de "Omtrent Gezondheidspas", die verkrijgbaar is bij uw reisagent, de apotheker en de huisarts. Ook "Reis Wijs" van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevat nuttige informatie. Deze brochure is verkrijgbaar bij uw stads- of gemeentebestuur.
 • hou eventuele negatieve reisadviezen voor uw bestemming in de gaten.
 • Bent u zwanger, dan moet u er rekening mee houden dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen een certificaat zullen vragen van de geneesheer waarop staat hoeveel weken u reeds zwanger bent. Tot in de 32e week mag men in principe het vliegtuig nemen.  mindervalide reiziger - om eventuele problemen ter plaatse te vermijden, moeten mindervalide personen, ongeacht de aard van hun handicap, hiervan melding maken bij de boeking. Zonodig moet een speciaal formulier worden opgestuurd naar de medische dienst van de luchtvaartmaatschappij. Voorts moeten diverse dienstverleners vooraf de mogelijkheid krijgen om de gepaste schikkingen te treffen. De extra kosten vallen ten laste van de reizigers. Raadpleeg ook eens de website van de Europese Commissie. Hier vindt u een uitgebreid aanbod informatie terug
 • Wil u uw huisdier meenemen op reis, dan vertelt u dat best al bij de reservering van uw vakantie.De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. U vindt er alles over op de site van Europa en op de website van de FOD Volksgezondheid. De reiziger moet zelf contact opnemen met een dierenarts voor aanvullende informatie. De verantwoordelijkheid om in het bezit te zijn van de benodigde documenten en om tijdig voor vertrek na te gaan of eerdere informatie nog correct is berust bij u als reiziger.  
 • invoer van taksvrije goederen : Meer informatie daarover vind u op de Federale Portaalsite.
 •  souvenirs en producten invoeren -Meer info over deze thema bij het Federale Overheidsdienst van Financïen.

Luchthavens

Afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige is begeleiding optioneel of verplicht.
Assistentie gedurende de inscheping, tijdens de vlucht en bij aankomst op de bestemming is mogelijk. 

Kinderen jonger dan 5 jaar

Kinderen onder de 5 jaar moeten altijd vergezeld worden door een volwassenen persoon van minstens 18 jaar.
De assistentie moet bij de boeking aangevraagd worden. De vergoeding verschilt per luchtvaartmaatschappij.

Voor vertrek dient u de nodige documenten in te vullen.

Kinderen tot en met 11 jaar

Alleenreizende kinderen tot en met 11 jaar dienen altijd speciale assisentie te krijgen. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen vrijblijvend assistentie vragen. 

Personen met beperkte mobiliteit kunnen bij de inscheping beroep doen op bijstand

Op de luchthaven van aankomst zal ook de nodige assistentie verleend kunnen worden.

Alleen op voorafgaandelijke aanvraag kan deze begeleiding georganiseerd worden.
Het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving kan aanleiding geven tot improvisatie en vertraging
op het ogenblik van de inscheping, of zelfs tot instapweigering.

Een aanvraag, met opgave van de aard van de handicap, of beperkte mobiliteit  is verplicht bij de boeking.

Rolstoelen worden in de bagageruimte vervoerd. Tevens voor blinden en slechtzienden,
dove of slechthorende passagiers dient er voor vertrek assistentie aangevraagd te worden.

Om veiligheidsredenen is het aantal passagiers met assistentie beperkt per vlucht.

Voor een Europese vlucht moet u 2 uur voor vertrek van de vlucht op de luchthaven zijn.

Voor intercontinentale vluchten is dit 3 uur.

Consulteer de website van de luchtvaartsmaatschappij voor de juiste details van uiterste check-in tijden.

Bagage

Aangifte

Wanneer u merkt dat uw koffer beschadigd is, dient u zelf aangifte te doen bij de desk ‘lost & found, damaged luggage’.
Zij zullen een status opmaken en een dossier openen bij de luchthvaartmaatschappij. 

 

Identificatie

Veiligheidshalve en met het oog op een eventueel verlies van bagage zorg je er best voor dat elke koffer aan de buitenkant een label draagt met minstens je naam erop. Als extra voorzorgsmaatregel raden wij je aan je naam en adres ook nog eens te vermelden aan de binnenkant van elke koffer.

Bij het inchecken van uw bagage wordt er een Tag aangebracht met een barcode. 
Het dubbeltje van uw barcode plakt men meestal op uw boardingpass.  Met deze barcode kan de luchtvaartmaatschappij snel uw bagage traceren. 

 

Aangifte

De kans is zeer klein dat bagage verloren raakt, maar moest dit toch gebeuren dient u contact op te nemen met de afhandelaar of handling agent van de luchtvaartmaatschappij.
U dient zelf aangifte te doen bij de desk ‘lost and found luggage’. 

Sportmateriaal

U kan bovenop uw standaard bagage ook sportmateriaal meenemen op het vliegtuig.
Met sportmateriaal wordt bedoeld: ski’s, snowboards, fietsen, duikmateriaal, golfclubs, jacht - en sportwapens, enz.

Dit materiaal kan afhankelijk van de vliegtuigmaatschappij gratis of tegen een kleine meerprijs mee op het vliegtuig.
Sommige items dienen gepast verpakt te zijn. U dient dit steeds op voorhand te melden.

Meer informatie vindt u op de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u boekt.

Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten die in het overhead compartiment of onder de stoel van de passagier voor u passen, 
kunnen zonder meerprijs mee als extra handbagage.

Indien het instrument er niet in past en toch liever het instrument bij u wilt houden,
dan moet u een extra seat reserveren.

Bagage & Veiligheid

Om veiligheidsredenen is de hoeveelheid vloeistoffen en gels die u in uw handbagage mag meenemen, strikt beperkt. Ook een hele reeks voorwerpen die mogelijk als wapen gebruikt kunnen worden, mogen niet mee in de handbagage. De meeste van deze voorwerpen mogen wel mee in de ruimbagage met uitzondering van voorwerpen die traditioneel als gevaarlijk worden beschouwd.

Om onaangename verrassingen bij de veiligheidscontrole te vermijden, raden wij u aan deze pagina door te lezen voor u uw bagage inpakt.

Wat mag u meenemen aan boord van een vliegtuig?

In de handbagage  

 • Vloeistoffen en gels in verpakkingen van max. 100 ml, verpakt in een doorzichtige hersluitbare plastic zak met een capaciteit van 1 liter, zijn toegestaan. De vloeistoffen aangekocht in de winkels op de luchthaven worden verpakt in een speciale verzegelde zak die u pas mag openen op de plaats van bestemming.
  De inhoud kan anders bij de beveiligingscontrole in beslag worden genomen. Producten aangekocht in één van de luchthavenwinkels of bars en restaurants voorbij de beveiligingscontrole mogen mee aan boord.
 • Babyvoeding (zowel melk als potjesvoeding) is toegestaan in de handbagage. De hoeveelheid is afhankelijk van wat men nodig heeft tijdens de vlucht. Bij de beveiligingscontrole kan men vragen de voeding te proeven om aan te tonen dat het om babyvoeding gaat.
 • Geneesmiddelen en dieetsupplementen voor tijdens de vlucht zijn eveneens toegestaan (vraag hiervoor een bewijs van noodzakelijkheid aan uw huisarts). 

Meer info over de vrijstellingen met betrekking tot vloeistoffen en gels vindt u hier.

Voor een gedetailleerde lijst van voorwerpen die niet in de handbagage mogen, klikt u hier.

Voor vluchten naar de VS en Canada

Alle elektronische apparaten zullen onderzocht worden op afwijkingen. Elk apparaat groter dan een mobiele telefoon of een smartphone voorzien van een beschermingshoes moet uit de hoes gehaald worden ter controle. Als het onmogelijk is de hoes te verwijderen, mag het apparaat niet mee aan boord.

De elektronische apparaten ter grootte van een mobiele telefoon of een smartphone moeten opgestart en geactiveerd kunnen worden om aan te tonen dat deze functioneren. Indien dit niet mogelijk is, mag het apparaat niet mee aan boord.

In de ruimbagage (niet in handbagage)

 • Vloeistoffen en gels zoals dranken, parfums, crèmes, lotions, tandpasta, siroop, mascara, lippenstift, deodorant ... die in individuele verpakkingen van meer dan 100ml zitten en/of de in de handbaggage toegestane hoeveelheid overschrijden.
 • Replica vuurwapens, speelgoedgeweren, alle toestellen die projectielen kunnen afvuren (vb. nietjespistool), verdovingsapparaten
 • Puntige en/of scherpe voorwerpen (scharen, messen, skistokken, puntige wandelstokken, dartspijltjes, ...)
 • Stompe voorwerpen (golfstokken, baseballbats, hockeysticks, biljartkeus, knuppels, zware gereedschappen, vechtsportmateriaal...)
 • Handboeien, boemerang, zweep, hengels, max. 5 aanstekers of lucifersdoosjes, ijsschaatsen, schokdempers, gereedschap (breekijzers, zagen, boren, beitels...)...

Verboden aan boord

Volgens de luchtvaartrichtlijnen mogen bepaalde voorwerpen helemaal niet aan boord zoals verboden wapens (volgens de wapenwet van 9 juni 2006) en gevaarlijke goederen waaronder explosieve- en brandgevaarlijke stoffen (slaghoedjes, springstoffen, terpentijn, verfverdunner,...), gevaarlijke producten, oxidatiemiddelen en/of organische peroxiden (bleekmiddel,..), toxische en besmettelijke stoffen, radioactief of corrosief materiaal, gassen inclusief CO²-patronen van meer dan 28g (=50ml), grote hoeveelheden spuitbussen, grote hoeveelheden aanstekers, ... 

Wat zijn ‘vloeistoffen en gels’?

 • Water en andere dranken, soep, siroop, …
 • Verzorgingsartikelen: contactlensvloeistof, crèmes, lotions en oliën, shampoo, parfums, scheerschuim, haarlak, haar- en douchegels, tandpasta, mascara, lippenstift, lipgloss, deodorants, …
 • Etenswaren zoals lopende kazen, chocopasta, jam, yoghurt, pindakaas, …
 • Medische producten zoals hoestsiroop, …
 • Vloeibare-vaste mengsels zoals etenswaren in sauzen, …
 • Vloeistoffen onder druk zoals deodorants, haarlak, …
 • Sprays zoals eau de toilette, …
 • Gels zoals haargel, gel in koelelementen, …
 • Pasta’s zoals chocopasta, pindaboter, tandpasta, …
 • Alle andere producten met een gelijkaardige consistentie.

> Raadpleeg  onze brochure voor meer inlichtingen.

Handbagage

Je mag slechts 1 stuk handbagage meenemen aan boord. Deze moet passen in het bagagekastje in het vliegtuig en mag niet groter zijn dan 55 x 40 x 20 cm. Vergeet niet ook de wieltjes, het handvat, of de bagagedrager mee te rekenen.
Voorts mag je ook een handtas meenemen.

Stop waardevolle zaken (geld, juwelen) en belangrijke voorwerpen (documenten, medicatie) bij voorkeur in je handbagage; niet in de ruimbagage.

Minder mobiele passagiers mogen een rolstoel (volledig opvouwbaar) of een paar krukken meenemen. Passagiers die vergezeld zijn van heel jonge kinderen mogen een opvouwbare wandelwagen mee aan boord nemen.

Volgende voorwerpen en producten mogen onder geen beding meegenomen worden in de handbagage:

 • Vuur- en schietwapens (pistolen, revolvers, replica's,...)
 • Puntige en scherpe voorwerpen (scharen, bijlen, messen, pijlen,...)
 • Stompe voorwerpen (golfstokken, knuppels, boksbeugels,...)

Bovendien is de hoeveelheid vloeistoffen en gels die u in uw handbagage mag meenemen, strikt beperkt. Meer informatie vindt u in de sectie Bagage & Veiligheid.

Voor een gedetailleerde lijst van voorwerpen die niet in de handbagage mogen, klikt u hier.

Ruimbagage

Elke luchtvaartmaatschappij legt beperkingen op voor de hoeveelheid bagage die je mag meenemen (aantal koffers, gewicht en afmetingen).

Doorgaans varieert dit gewicht tussen 20 en 30 kg. Raadpleeg je ticket of doe navraag bij AVD Travel of de luchtvaartmaatschappij.

Ongeacht het aantal stuks en het totale gewicht van je bagage mag elk stuk afzonderlijk nooit meer dan 32 kg wegen. Deze limiet geldt sinds 2006 voor alle bagage die op Brussels Airport wordt ingecheckt en is ook van toepassing op een aantal andere Europese luchthavens.

Als je de toegelaten normen overschrijdt, kan een toeslag worden gevraagd. Eventueel kan je overwegen om omvangrijke of zware voorwerpen te versturen als luchtvracht.
Je luchtvaartmaatschappij kan je hieromtrent inlichtingen verstrekken.

 

Gezondheid

Minder dan 34 weken zwanger

Zwangere vrouwen mogen reizen tot de 34ste week van de zwangerschap.
Een recent medisch attest moet kunnen worden voorgelegd. 

Het medische attest moet volgende zaken bevatten:

 • voorziene datum van de bevalling
 • bevestiging dat er tijdens de zwangerschap nog geen verwikkelingen zijn opgetreden

Meer dan 34 weken zwanger

Indien u meer dan 34 weken zwanger bent op het moment van de reis,
is de medische toestemming van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij vereist.

Openingsuren

Maandag t.e.m. zaterdag
9:30u - 12:30u
13:30u - 18:00u
zondag gesloten

Op de hoogte blijven?